Warta Gorzów to najstarszy gorzowski klub zajmujący się szkoleniem dzieci, młodzieży oraz zespołu seniorskiego.

W roku 1945 , po zakończeniu II Wojny Światowej klub rozpoczął szkolenie młodzieży, jednocześnie przystępując do rywalizacji sportowej . Podczas wieloletniej historii mieliśmy dużo wzlotów i upadków, przy czym zdobywaliśmy szereg wyróżnień i medali.

Do polowy lat 70-tych zawodnicy Warty uczestniczyli w rozgrywkach futbolowych na różnych poziomach ligowych w kategorii seniorskiej jak również juniorskiej. W roku 1995 Klub Warta Gorzów obchodził swój 50-ty jubileusz istnienia.

W perspektywie finansowej kolejne lata okazały się niekorzystne dla klubu, czego konsekwencją było zawieszenie jego działalności. Rok 2008 to bardzo ważny rok dla klubu. Mianowicie grupa zapaleńców powołała do gry zespół seniorski , co skutkowało reaktywacją klubu. W roku 2013 nastąpiła zmiana Zarządu Klubu, który do dnia dzisiejszego przyczynia się do prężnego jego rozwoju. Od tych lat , zapisanym celem klubu prócz czynnego udziału w rozgrywkach zespołu seniorskiego jest rozwój sekcji młodzieżowych oraz dziecięcych.

Już w tym samym roku Warta Gorzów utworzyła pierwsze sekcje młodzieżowe tj. kat. Młodzik (2004-2005), Żak (2007-2008). W roku 2014 nabór do klubu spowodował utworzenie kolejnych sekcji tj. Trampkarz (2001-2002). Strategia klubu oraz jasno sprecyzowane cele spowodowały, ze w roku 2015 Klub posiada następujące kategorie wiekowe tj. Skrzat (2010-2009), Żak I (2008), Żak II( 2007), Młodzik( 2004-2005), Trampkarz I (2002), Trampkarz II ( 2001), Junior Młodszy I Okręgowy ( 1999-2000 ), Junior Młodszy Wojewódzki (1999-2000), Zespól Senior. Rok 2016 zapoczątkuje utworzeniem następnych grup młodzieżowych, a mianowicie powstanie grupa Orlik (2006) oraz Junior Starszy (1998-1999). Polityka klubu w sposób szczególny bazuje i stawia na szkolenie sekcji dziecięcych Wszystkie w/w zespoły w swojej kategorii wiekowe zostały zgłoszone do rozgrywek ligowych. Czas spędzony podczas treningów, wykorzystany w całości. Ciężka praca, systematyczność w działaniu przedstawiają poniższe tabele kończące rozgrywki jesienne. 

Top

Facebook User Timeline

Close
click here