Uzgodniono priorytety klubu

W ubiegły piątek (tj. 15 marca br.) w restauracji przy stacji paliw NEO odbyło się spotkanie działaczy naszego klubu. Podczas spotkania omówiono strategię oraz najważniejsze priorytety przed zbliżającą się rundę wiosenną.

Nadrzędnym i podstawowym priorytetem klubu jest utrzymanie się w klasie okręgowej. Ponadto działacze uzgodnili, że szkolenie dzieci i młodzieży będzie także kwestią strategiczną dla Warty. Nie mniej istotną sprawą będzie próba powrotu do macierzy, tj. negocjacje z miastem, żeby stadion przy ul. Dąbrowskiego mógł być ostoją i bazą dla klubu KP Warta Gorzów Wlkp., a także miejscem gdzie będzie wychowywana i kształcona sportowo gorzowska młodzież. Choć sytuacja stadionu przy ul. Dąbrowskiego wydaje się być przekreślona to klub podejmie działania mające na celu przekonanie włodarzy miejskich, że to miejsce powinno zachować swój sportowy charakter. Pokładamy nadzieję, że magistrat uwzględni historyczne znaczenie stadionu przy ul. Dąbrowskiego jak również klubu sportowego Warta i przychyli się do kontynuacji i rozwoju sportu w naszym mieście.

Klub chciałby wyrazić głębokie podziękowanie dla właściciela restauracji za umożliwienie zorganizowania spotkania – udostępnienie części restauracji jak również poczęstunek.

Autor Artur Szymczak on Monday, 18 March 2013

Obserwuj nas na:

Dodaj komentarz

Top

Facebook User Timeline

Close
click here