Zarząd klubu zabrał głos podczas Komisji Sportu

Podczas wczorajszej Komisji Kultury, Sportu i Promocji omawiany był temat stadionu Warty. W posiedzeniu uczestniczyli nasi działacze, prezes Zbigniew Pakuła, wiceprezes Dariusz Mazowiecki i dyrektor klubu Tomasz Wesołowski. Przedstawiciele naszego zarządu przedstawili koncepcję i wizję odbudowy zdewastowanego obiektu sportowego. Dyrektor klubu Warta, Tomasz Wesołowski zapewnił komisję, że klub ma deklarację prezesa PZNP-u, Zbigniewa Bońka, że PZPN pokryje koszty murawy w momencie gdy Warta stanie się dzierżawcą tego terenu.

Przypomnijmy, kilka tygodni wcześniej działacze KP Warta zwrócili się z pisemną prośbą do prezydenta Tadeusza Jędrzejczaka z prośbą o dzierżawę obiektu sportowego przy ul. Krasickiego, czyli dawnego stadionu Warty. Po ok. miesiącu czasu oczekiwania włodarz miasta odpowiedział i nie było zaskoczeniem, że będzie to stanowisko odmowne. Jednak Zarząd klubu Warta nie rezygnuje ze swoich planów i będzie chciał przekonać prezydenta naszego miasta, że koncepcja dzierżawy tego terenu i odbudowa stadionu jest jak najbardziej słuszna. Ponadto klub ma pełne poparcie gorzowskich radnych, a także Polskiego Związku Piłki Nożnej. Prezes PZPN-u, Zbigniew Boniek, zwrócił się z prośbą do prezydenta Tadeusza Jędrzejczaka o umożliwienie dzierżawy obiektu przy ul. Krasickiego, przy czym udzielił pełnego poparcia dla działań zarządu klubu Warta.

Podczas dzisiejszej komisji dyrektor klubu Warta, Tomasz Wesołowski, wręczył wszystkim zebranym kopię dokumentu otrzymanego od prezesa PZPN-u, Zbigniewa Bońka,  skierowanym do prezydenta Tadeusza Jędrzejczaka:


Zwracam się z uprzejmą prośbą o uwzględnienie planów klubu Piłkarskiego Warta Gorzów Wlkp., dotyczących przekazania w dzierżawę zaniedbanego obiektu przy ul. Krasińskiego w Gorzowie Wlkp. Z satysfakcją i nadzieją chciałbym zauważyć, że klub Warta deklaruje, iż obiekt ten wyremontuje i wykorzysta go zgodnie z przeznaczeniem.

Popieram prośbę klubu Warta Gorzów tym goręcej, bo zdążyłem zapoznać się z kłopotami dotyczącymi bazy do szkolenia młodzieży w Waszym mieście.

Z bólem przyjmuję wiadomości, że tak zasłużone miasto dla polskiego futbolu jak Gorzów Wielkopolski dysponuje tylko trzema płytami piłkarskimi. Wierzę, że przekazanie niszczejącego obiektu klubowi Warta przyczyni się do wzbogacenia sportowej infrastruktury Waszego miasta.

Gorąco wierzę, że hasło PZPN „Łączy nas piłka” będzie atrakcyjnym i skutecznym motywem znalezienia porozumienia pomiędzy urzędem, który Pan sprawuje a tak zasłużonym klubem o 68-letniej historii.


Jak powiedział dyrektor klubu Warta, Tomasz Wesołowski – Mamy deklarację prezesa PZPN-u, Zbigniewa Bońka, że gdy uzyskamy zgodę na dzierżawę obiektu sportowego przy ul. Krasińskiego to PZPN ufunduje murawę. Poza tym Zbigniew Boniek przyjechałby na uroczyste otwarcie nowego obiektu sportowego. Tym samym nasz klub byłby pierwszym klubem piłkarskim w Polsce gdzie PZPN ufundował murawę. Z uwagi na to, że osoby w zarządzie naszego klubu mają firmy budowlane jesteśmy w stanie pewne prace wykonać we własnym zakresie, ale niezbędne byłoby też wsparcie finansowe miasta. Koszt przygotowania boiska pod murawę, czyli tzw. drenaż to kwota ok. 55 tys. zł., koszt zaplecza technicznego to kwota ok. 40-50 tys. zł. Pozostaje też kwestia zorganizowania ogrodzenia tego obiektu i w tym przypadku to byłaby kwota ok. 40-50 tys. zł. gdzie można by było w pełni zamknąć cały ten teren.

Tuż po wystąpieniu dyrektora klubu Warta głos zabrała radna niezależna, Grażyna Wojciechowska –Wielokrotnie pisałam interpelacje, również pan Jerzy Sobolewski, w sprawie reaktywowania stadionu Warty. Z tym, że jeszcze bym tam widziała możliwość uprawiania lekkiej atletyki.Przewodniczący Rady Miasta, Jerzy Sobolewski w odniesieniu do słów radnej Grażyny Wojciechowskiej powiedział – Tak jak pani Grażyna Wojciechowska powiedziała, my już od wielu lat prosimy pana prezydenta o odbudowę stadionu. Ale na dzień dzisiejszy uważam, że uwzględniając tą kwotę o której panowie mówili, te 200 tys. zł., to trzeba to wkomponować w całość stadionu o którym my myślimy. Uważam, że jeżeli zrobimy wszystko w tym roku budżetowym i pan prezydent także się w to zaangażuje to rzeczywiście można przy niewielkich kosztach doprowadzić do stanu używalności i zrobić ten stadion bardzo funkcjonalny.

Następnie głos zabrała Wiceprezydent miasta Gorzowa Wlkp., Alina Nowak – Pan głosi taką piękną promienną wizję i jak najbardziej można się przychylić do tych pomysłów. Ale chciałaby wrócić do tego samego. Nasze miasto, Gorzów Wlkp., ma całą bazę potrzeb. Też chciałam przypomnieć o tym, że z PZPN-em mamy podpisaną umowę w sprawie budowy boiska pełnowymiarowego ze sztuczną nawierzchnią i prawdopodobnie podgrzewaną. Mamy na ten cel przeznaczone w budżecie na ten rok kalendarzowy 100 tys. zł. Prace są mocno zaangażowane i z naszych wyliczeń wynika, że to boisko będzie nas kosztowało ok. 5 mln zł. i to nie jest bagatelna kwota. Dlatego też musimy sobie odpowiedzieć na pytanie ile tych boisk ma powstać i przykro mi, ale nie mogę się z panem zgodzić, że boisko sportowe, boisko trawiaste w centrum miasta to jest ta idea do której my jako miasto dążymy. Są inne też ważne sprawy, oczywiście rozumiem pana zacięcie w przedstawianiu tych propozycji. Rozumiem też, że zależy panu i na szkoleniu młodzieży i na kopanie piłki przez seniorów powyżej 40-go roku życia. Ale musimy realnie patrzeć na możliwości finansowe miasta i musimy sobie odpowiedzieć na pytanie co jest dla nas ważniejsze i to w pierwszej kolejności musi być zrobione.

Zenon Burzawa z klubu Platformy Obywatelskiej był pełen uznania dla poczynań działaczy klubu Warta i jak powiedział – Mam duży szacunek dla działaczy klubu Warta za te wszystkie działania. Ja myślę, że tu brakuje dobrej woli. A dobra wola powinna leżeć po stronie prezydenta. Nie ma nic lepszego niż rozmowa i moim zdaniem konieczna jest rozmowa z panem prezydentem. Czy będzie jakiś kompromis to uważam, że to już tylko dobra wola pana prezydenta.

6 czerwca odbędzie się kolejna sprawa prezydenta Tadeusza Jędrzejczaka i być może wówczas chmury nad Gorzowem Wlkp. się rozejdą. Zarząd Warty nie rezygnuje ze swoich działań i będzie chciał spotkać się z prezydentem na rozmowę w sprawie stadiony przy ul. Krasickiego. Klub Warta, w kwestii dzierżawy nieruchomości przy ul. Krasickiego,  ma poparcie wszystkich Radnych Miasta, którzy będą nadal blokować koncepcję prezydenta o sprzedaży tego terenu. W najbliższym czasie ma wpłynąć pismo od prezesa PZPN-u, Zbigniewa Bońka, z deklaracją sfinansowania kosztów murawy, naturalnie przy założeniu, że teren po byłym stadionie Warta zostanie wydzierżawiony dla klubu Warta.

Autor Artur Szymczak on Wednesday, 29 May 2013

Obserwuj nas na:

Dodaj komentarz

Top

Facebook User Timeline

Close
click here