Czy wrócimy na Dąbrowskiego?

W dniu dzisiejszym w kancelarii Urzędu Miejskiego złożyliśmy dokumenty adresowane do Prezydenta miasta Gorzowa Wlkp. Tadeusza Jędrzejczaka oraz do gorzowskiej Rady Miasta w sprawie powrotu do rozmów w zakresie dzierżawy przez nasz klub stadionu przy ul. Dąbrowskiego. Ponadto nasze pismo otrzymał każdy gorzowski Radny, żeby mógł zapoznać się szczegółowo z problematyką i naszą prośbą. Ufamy, że nasze władze przychylą się do naszej prośby i sportowy charakter tego miejsca zostanie zachowany.

Pan Prezydent Tadeusz Jędrzejczak już wcześniej, tj. w 2007 r. gdy podjęliśmy pierwsze rozmowy w zakresie przejęcia przez nasz klub stadionu przy ul. Dąbrowskiego, wyraził swoją przychylność i życzył nam owocnych rozmów z ówczesnym administratorem tego obiektu sportowego. Obecnie teren przy ul. Dąbrowskiego, na którym dawniej znajdowało się kultowe miejsce rywalizacji sportowej wraz z odpowiednim zapleczem, należy do miasta Gorzowa Wlkp. W związku z powyższym pokładamy głęboką nadzieję, że Pan Prezydent Tadeusz Jędrzejczak oraz Rada Miasta, którzy dbają o rozwój sportu w naszym mieście, zechce się spotkać z przedstawicielami naszego klubu i podejmie dialog mający na celu dobro i rozwój sportu w naszym mieście. Ufam, że spotkanie z Prezydentem Tadeuszem Jędrzejczakiem i Radą Miasta zaowocuje w postaci wspólnie ustalonych zasad dzierżawy stadionu przy ul. Dąbrowskiego przez nasz klub piłkarski.

Za 2 lata nasz klub obchodzić będzie 70 jubileusz i z wielką satysfakcją chcielibyśmy zaprosić Pana Prezydenta Tadeusza Jędrzejczaka i całą Radę Miasta na okrągłą rocznicę klubu, której uroczystości mogłyby odbyć się na stadionie przy ul. Dąbrowskiego. KP WARTA jest wspierana przez wiele firm budowlanych, hurtowni i mniejszych, ale jakże istotnych sponsorów, bez których niemożliwe byłoby funkcjonowanie naszego klubu. Stadion przy ul. Dąbrowskiego to miejsce gdzie wychowywały się kolejne pokolenia w okresie powojennym, a także w latach późniejszych. W ostatnich latach obiekt ten uległ mocnej degradacji i remont będzie wymagał dużych nakładów finansowych. Nasi sponsorzy już zadeklarowali się, że uporządkują teren na stadionie przy ul. Dąbrowskiego, wybudują szatnie i wyremontują płytę boiska we własnym zakresie. Z uwagi na wysokie koszty materiałów budowlanych nasz klub, a także nasi partnerzy i sponsorzy klubu nie będziemy w stanie samodzielnie ponieść wszystkich kosztów. W związku z tym zwróciliśmy się do władz miejskich o wsparcie finansowe i przeznaczenie puli pieniędzy z budżetu miejskiego na pokrycie kosztów materiałów budowlanych niezbędnych do przeprowadzenia remontu stadionu przy ul. Dąbrowskiego. Przy finansowym udziale miasta moglibyśmy przygotować technicznie stadion do rozgrywania meczów piłki nożnej i szkolenia dzieci oraz młodzieży. Ponadto istnieje możliwość pozyskania środków z funduszy na odrestaurowanie stadionu Warty przy ulicy Dąbrowskiego, jednak warunkiem, żebyśmy mogli ubiegać się o takie fundusze jest posiadanie własnej bazy sportowej.

Pokładamy głęboką nadzieję, że władze naszego miasta podejmą z nami dialog i konstruktywną rozmowę w sprawie dzierżawy stadionu przy ul. Dąbrowskiego przez nasz Klub Piłkarski WARTA Gorzów Wlkp., a także w częściowej partycypacji w kosztach remontu zdegradowanego obiektu sportowego.

Autor Artur Szymczak on Wednesday, 27 March 2013

Dodaj komentarz

Top

Facebook User Timeline

Close
click here